شیدا

šeydâ

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
315
معنی اسم، معنای نام
۱. عاشق؛ آشفته از عشق؛ ۲. آشفته؛ پریشان؛ ۳. دیوانه؛ مجنون.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟