شوکا

šukâ

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
307
معنی اسم، معنای نام
نوعی گوزن کوچک با دم کوتاه و کفل سفید که نوع نر آن شاخ‌دار است و در جنگل‌ها زندگی می‌کند.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟