شهریار

šahriyâr

جنس، جنسیتفارسی
پسر
معادل ابجد
716
معنی اسم، معنای نام
فرمانروای شهر؛ پادشاه

شهریار بگ‌جانی

29 تیر 1397

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟