اطلاعات اسم شهریار

ریشه اسم شهریار

معادل ابجد اسم شهریار

معنی اسم شهریار

اسامی مشابه شهریار

افراد مشهور با اسم شهریار

اسم های هم آوا با شهریار

پسر

شهریار

šahriyâr

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

716

معنی اسم، معنای نام

معنی

فرمانروای شهر؛ پادشاه

شهریار چطور اسمیه؟ رأی بده

شهریار اسم دوستته؟ بفرست براش


شهریار اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟