شهریار

šahriyâr

جنس
پسر
زبان
فارسی
معادل ابجد
716
معنا
بزرگ‌تر شهر؛ فرمانروای شهر؛ پادشاه

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟