اطلاعات اسم شایان

ریشه اسم شایان

معادل ابجد اسم شایان

معنی اسم شایان

اسامی مشابه شایان

افراد مشهور با اسم شایان

اسم های هم آوا با شایان

پسر

شایان

šâyân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

362

معنی اسم، معنای نام

معنی

شایسته؛ سزاوار؛ لایق؛ درخور

شایان چطور اسمیه؟ رأی بده

شایان اسم دوستته؟ بفرست براش


شایان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟