اطلاعات اسم سپنتا

ریشه اسم سپنتا

معادل ابجد اسم سپنتا

معنی اسم سپنتا

اسامی مشابه سپنتا

افراد مشهور با اسم سپنتا

اسم های هم آوا با سپنتا

پسر

سپنتا

sepantâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

513

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

سپنتا چطور اسمیه؟ رأی بده

سپنتا اسم دوستته؟ بفرست براش


سپنتا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟