سوین

se(o)vin

جنس
دختر
زبان
ترکی
معادل ابجد
126
معنا
شادباش عشق، علاقه، محبت شدید
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟