سوگند

sowgand

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
140
معنی اسم، معنای نام
قَسَم

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟