اطلاعات اسم سوگند

ریشه اسم سوگند

معادل ابجد اسم سوگند

معنی اسم سوگند

اسامی مشابه سوگند

افراد مشهور با اسم سوگند

اسم های هم آوا با سوگند

دختر

سوگند

sowgand

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

140

معنی اسم، معنای نام

معنی

قَسَم

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

سوگند چطور اسمیه؟ رأی بده

سوگند اسم دوستته؟ بفرست براش


سوگند اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟