اطلاعات اسم سوفیا

ریشه اسم سوفیا

معادل ابجد اسم سوفیا

معنی اسم سوفیا

اسامی مشابه سوفیا

افراد مشهور با اسم سوفیا

اسم های هم آوا با سوفیا

دختر

سوفیا

sufiyâ

ریشه

ریشه

یونانی

ابجد

معادل ابجد

157

معنی اسم، معنای نام

معنی

عقل، خرد

سوفیا چطور اسمیه؟ رأی بده

سوفیا اسم دوستته؟ بفرست براش


سوفیا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟