اطلاعات اسم سورنا

ریشه اسم سورنا

معادل ابجد اسم سورنا

معنی اسم سورنا

اسامی مشابه سورنا

افراد مشهور با اسم سورنا

اسم های هم آوا با سورنا

پسر

سورنا

sorenâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

317

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

سورنا چطور اسمیه؟ رأی بده

سورنا اسم دوستته؟ بفرست براش


سورنا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟