اطلاعات اسم سروه

ریشه اسم سروه

معادل ابجد اسم سروه

معنی اسم سروه

اسامی مشابه سروه

افراد مشهور با اسم سروه

اسم های هم آوا با سروه

دختر

سروه

sarve

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

271

معنی اسم، معنای نام

معنی

نسیم، باد ملایم، باد خنک

سروه چطور اسمیه؟ رأی بده

سروه اسم دوستته؟ بفرست براش


سروه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟