سروش

soruš

جنس، جنسیتفارسی
پسر
معادل ابجد
566
معنی اسم، معنای نام
۱. پیام‌آور؛ ۲. در آیین زردشتی، یکی از ایزدان که مظهر اطاعت و فرمان‌برداری از اوامر اهورامزدا است و به بندگان راه فرمان‌برداری می‌آموزد؛ ۳. فرشته

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟