سروش

soruš

پسر
جنس، جنسیت

فارسی

معادل ابجد

566

معنی اسم، معنای نام

۱. پیام‌آور؛ ۲. در آیین زردشتی، یکی از ایزدان که مظهر اطاعت و فرمان‌برداری از اوامر اهورامزدا است و به بندگان راه فرمان‌برداری می‌آموزد؛ ۳. فرشته

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟