اطلاعات اسم سحر

ریشه اسم سحر

معادل ابجد اسم سحر

معنی اسم سحر

اسامی مشابه سحر

افراد مشهور با اسم سحر

اسم های هم آوا با سحر

دختر

سحر

sahar

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

268

معنی اسم، معنای نام

معنی

نزدیک صبح؛ سپیده‌دم

سحر چطور اسمیه؟ رأی بده

سحر اسم دوستته؟ بفرست براش


سحر اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟