اطلاعات اسم سجاد

ریشه اسم سجاد

معادل ابجد اسم سجاد

معنی اسم سجاد

اسامی مشابه سجاد

افراد مشهور با اسم سجاد

اسم های هم آوا با سجاد

پسر

سجّاد

sajjâd

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

68

معنی اسم، معنای نام

معنی

بسیار سجده‌کننده

سجاد چطور اسمیه؟ رأی بده

سجاد اسم دوستته؟ بفرست براش


سجاد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟