اطلاعات اسم ستایش

ریشه اسم ستایش

معادل ابجد اسم ستایش

معنی اسم ستایش

اسامی مشابه ستایش

افراد مشهور با اسم ستایش

اسم های هم آوا با ستایش

دختر

ستایش

setâyeš

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

771

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. ستاییدن؛ ستودن؛ مدح؛ ثنا؛ ۲. خوبی و نیکویی کسی یا چیزی را گفتن.

ستایش چطور اسمیه؟ رأی بده

ستایش اسم دوستته؟ بفرست براش


ستایش اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟