اطلاعات اسم سبحان

ریشه اسم سبحان

معادل ابجد اسم سبحان

معنی اسم سبحان

اسامی مشابه سبحان

افراد مشهور با اسم سبحان

اسم های هم آوا با سبحان

پسر

سبحان

sobhân

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

121

معنی اسم، معنای نام

معنی

پاک و منزّه

سبحان چطور اسمیه؟ رأی بده

سبحان اسم دوستته؟ بفرست براش


سبحان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟