اطلاعات اسم سایدا

ریشه اسم سایدا

معادل ابجد اسم سایدا

معنی اسم سایدا

اسامی مشابه سایدا

افراد مشهور با اسم سایدا

اسم های هم آوا با سایدا

دختر

سایدا

sâydâ

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

76

معنی اسم، معنای نام

معنی

سایۀ مادر

سایدا چطور اسمیه؟ رأی بده

سایدا اسم دوستته؟ بفرست براش


سایدا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟