اطلاعات اسم سارا

ریشه اسم سارا

معادل ابجد اسم سارا

معنی اسم سارا

اسامی مشابه سارا

افراد مشهور با اسم سارا

اسم های هم آوا با سارا

دختر

سارا

sârâ

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

262

معنی اسم، معنای نام

معنی

صحرا، کوه و دشت

دختر

سارا

sârâ

ریشه

ریشه

عبری

ابجد

معادل ابجد

262

معنی اسم، معنای نام

معنی

خالص، بی‌آمیختگی

سارا چطور اسمیه؟ رأی بده

سارا اسم دوستته؟ بفرست براش


سارا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟