اطلاعات اسم زینو

ریشه اسم زینو

معادل ابجد اسم زینو

معنی اسم زینو

اسامی مشابه زینو

افراد مشهور با اسم زینو

اسم های هم آوا با زینو

پسر

زینو

zinu

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

73

معنی اسم، معنای نام

معنی

زنده، پابرجا

زینو چطور اسمیه؟ رأی بده

زینو اسم دوستته؟ بفرست براش


زینو اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

2

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟