اطلاعات اسم زینب

ریشه اسم زینب

معادل ابجد اسم زینب

معنی اسم زینب

اسامی مشابه زینب

افراد مشهور با اسم زینب

اسم های هم آوا با زینب

دختر

زینب

zeynab

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

69

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

زینب چطور اسمیه؟ رأی بده

زینب اسم دوستته؟ بفرست براش


زینب اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟