اطلاعات اسم ریحانه

ریشه اسم ریحانه

معادل ابجد اسم ریحانه

معنی اسم ریحانه

اسامی مشابه ریحانه

افراد مشهور با اسم ریحانه

اسم های هم آوا با ریحانه

دختر

ریحانه

reyhâne

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

274

معنی اسم، معنای نام

معنی

دستۀ ریحان

ریحانه چطور اسمیه؟ رأی بده

ریحانه اسم دوستته؟ بفرست براش


ریحانه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟