اطلاعات اسم رونیکا

ریشه اسم رونیکا

معادل ابجد اسم رونیکا

معنی اسم رونیکا

اسامی مشابه رونیکا

افراد مشهور با اسم رونیکا

اسم های هم آوا با رونیکا

دختر

رونیکا

ronikâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

267

رونیکا چطور اسمیه؟ رأی بده

رونیکا اسم دوستته؟ بفرست براش


رونیکا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟