رضا

rezâ

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
1001
معنی اسم، معنای نام
۱. خشنودی؛ خوش‌دلی؛ ۲. خشنود

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟