اطلاعات اسم رز

ریشه اسم رز

معادل ابجد اسم رز

معنی اسم رز

اسامی مشابه رز

افراد مشهور با اسم رز

اسم های هم آوا با رز

دختر

رز

roz

ریشه

ریشه

فرانسوی

ابجد

معادل ابجد

207

معنی اسم، معنای نام

معنی

گل سرخ

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

رز چطور اسمیه؟ رأی بده

رز اسم دوستته؟ بفرست براش


رز اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟