اطلاعات اسم رایمند

ریشه اسم رایمند

معادل ابجد اسم رایمند

معنی اسم رایمند

اسامی مشابه رایمند

افراد مشهور با اسم رایمند

اسم های هم آوا با رایمند

پسر

رایمند

râymand

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

305

معنی اسم، معنای نام

معنی

1. باتدبیر، عاقل، خردمند؛ 2. کسی که عزم و قصد کاری دارد؛ عزم‌کننده

رایمند چطور اسمیه؟ رأی بده

رایمند اسم دوستته؟ بفرست براش


رایمند اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟