اطلاعات اسم دینا

ریشه اسم دینا

معادل ابجد اسم دینا

معنی اسم دینا

اسامی مشابه دینا

افراد مشهور با اسم دینا

اسم های هم آوا با دینا

دختر

دینا

dinâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

65

دینا چطور اسمیه؟ رأی بده

دینا اسم دوستته؟ بفرست براش


دینا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟