اطلاعات اسم دیبا

ریشه اسم دیبا

معادل ابجد اسم دیبا

معنی اسم دیبا

اسامی مشابه دیبا

افراد مشهور با اسم دیبا

اسم های هم آوا با دیبا

دختر

دیبا

dibâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

17

معنی اسم، معنای نام

معنی

نوعی پارچۀ ابریشمی معمولاً رنگین

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

دیبا چطور اسمیه؟ رأی بده

دیبا اسم دوستته؟ بفرست براش


دیبا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟