اطلاعات اسم دل‌آرا

ریشه اسم دل‌آرا

معادل ابجد اسم دل‌آرا

معنی اسم دل‌آرا

اسامی مشابه دل‌آرا

افراد مشهور با اسم دل‌آرا

اسم های هم آوا با دل‌آرا

دختر

دل‌آرا

delârâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

236

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. چیزی یا کسی که مایۀ نشاط و خرمی دل باشد؛ دل‌آراینده؛ ۲. محبوب و معشوق؛ دلبر زیبا.

دل‌آرا چطور اسمیه؟ رأی بده

دل‌آرا اسم دوستته؟ بفرست براش


دل‌آرا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟