اطلاعات اسم دریا

ریشه اسم دریا

معادل ابجد اسم دریا

معنی اسم دریا

اسامی مشابه دریا

افراد مشهور با اسم دریا

اسم های هم آوا با دریا

دختر

دریا

daryâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

215

معنی اسم، معنای نام

معنی

حجم زیادی از آب که قسمت وسیعی از زمین را فراگرفته، قابل کشتی‌رانی بوده، و به اقیانوس راه داشته باشد؛ بحر

دریا چطور اسمیه؟ رأی بده

دریا اسم دوستته؟ بفرست براش


دریا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟