اطلاعات اسم درسا

ریشه اسم درسا

معادل ابجد اسم درسا

معنی اسم درسا

اسامی مشابه درسا

افراد مشهور با اسم درسا

اسم های هم آوا با درسا

دختر

درسا

dorsâ

ریشه

ریشه

عربی ـ فارسی

ابجد

معادل ابجد

265

معنی اسم، معنای نام

معنی

مانند دُر

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

درسا چطور اسمیه؟ رأی بده

درسا اسم دوستته؟ بفرست براش


درسا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟