اطلاعات اسم دانیال

ریشه اسم دانیال

معادل ابجد اسم دانیال

معنی اسم دانیال

اسامی مشابه دانیال

افراد مشهور با اسم دانیال

اسم های هم آوا با دانیال

پسر

دانیال

dâniyâl

ریشه

ریشه

عبری

ابجد

معادل ابجد

96

معنی اسم، معنای نام

معنی

قضاوت خدا

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

دانیال چطور اسمیه؟ رأی بده

دانیال اسم دوستته؟ بفرست براش


دانیال اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟