خوش‌نوا

xošnavâ

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
963
معنی اسم، معنای نام
خوش‌آواز، خوش‌آهنگ

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟