خلیل

xalil

جنس، جنسیتعربی
پسر
معادل ابجد
670
معنی اسم، معنای نام
دوست مهربان، دوست صادق

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟