خلیل

xalil

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
670
معنا
دوست مهربان، دوست صادق

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟