خروش

xoruš

جنس، جنسیتفارسی
پسر
معادل ابجد
1106
معنی اسم، معنای نام
بانگ؛ فریاد

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟