اطلاعات اسم حنانه

ریشه اسم حنانه

معادل ابجد اسم حنانه

معنی اسم حنانه

اسامی مشابه حنانه

افراد مشهور با اسم حنانه

اسم های هم آوا با حنانه

دختر

حنّانه

hannâne

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

114

معنی اسم، معنای نام

معنی

بسیار نوحه‌کننده، ناله‌کننده

حنانه چطور اسمیه؟ رأی بده

حنانه اسم دوستته؟ بفرست براش


حنانه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟