اطلاعات اسم حلما

ریشه اسم حلما

معادل ابجد اسم حلما

معنی اسم حلما

اسامی مشابه حلما

افراد مشهور با اسم حلما

اسم های هم آوا با حلما

دختر

حلما

helmâ

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

79

حلما چطور اسمیه؟ رأی بده

حلما اسم دوستته؟ بفرست براش


حلما اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟