حسن

hasan

جنس
پسر
زبان
عربی
معادل ابجد
118
معنا
1. نیکو، خوب؛ 2. زیبا

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟