حدیث

hadis

جنس، جنسیتعربی
دختر
معادل ابجد
522
معنی اسم، معنای نام
۱. سخن؛ کلام؛ 2. داستان؛ حکایت؛ 3. نو؛ تازه؛ جدید.

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟