حدیث

hadis

جنس
دختر
زبان
عربی
معادل ابجد
522
معنا
۱. سخنی که از پیغمبر اسلام و ائمه نقل شده است؛ ۲. سخن؛ کلام؛ ۳. (قدیمی) داستان؛ حکایت؛ ۴. (فلسفه) = حادث

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟