اطلاعات اسم حدیث

ریشه اسم حدیث

معادل ابجد اسم حدیث

معنی اسم حدیث

اسامی مشابه حدیث

افراد مشهور با اسم حدیث

اسم های هم آوا با حدیث

دختر

حدیث

hadis

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

522

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. سخن؛ کلام؛ 2. داستان؛ حکایت؛ 3. نو؛ تازه؛ جدید.

حدیث چطور اسمیه؟ رأی بده

حدیث اسم دوستته؟ بفرست براش


حدیث اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟