اطلاعات اسم حامی

ریشه اسم حامی

معادل ابجد اسم حامی

معنی اسم حامی

اسامی مشابه حامی

افراد مشهور با اسم حامی

اسم های هم آوا با حامی

پسر

حامی

hâmi

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

59

معنی اسم، معنای نام

معنی

پشتیبان؛ حمایت‌کننده.

حامی چطور اسمیه؟ رأی بده

حامی اسم دوستته؟ بفرست براش


حامی اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟