اطلاعات اسم جانان

ریشه اسم جانان

معادل ابجد اسم جانان

معنی اسم جانان

اسامی مشابه جانان

افراد مشهور با اسم جانان

اسم های هم آوا با جانان

دختر

جانان

jânân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

105

معنی اسم، معنای نام

معنی

دلبر زیبا و بسیار دوست‌داشتنی که عاشقش او را مانند جان خود دوست دارد؛ معشوق؛ محبوب

جانان چطور اسمیه؟ رأی بده

جانان اسم دوستته؟ بفرست براش


جانان اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟