اطلاعات اسم تسنیم

ریشه اسم تسنیم

معادل ابجد اسم تسنیم

معنی اسم تسنیم

اسامی مشابه تسنیم

افراد مشهور با اسم تسنیم

اسم های هم آوا با تسنیم

دختر

تسنیم

tasnim

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

560

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

تسنیم چطور اسمیه؟ رأی بده

تسنیم اسم دوستته؟ بفرست براش


تسنیم اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟