اطلاعات اسم ترنم

ریشه اسم ترنم

معادل ابجد اسم ترنم

معنی اسم ترنم

اسامی مشابه ترنم

افراد مشهور با اسم ترنم

اسم های هم آوا با ترنم

دختر

ترنم

tarannom

ریشه

ریشه

عربی

ابجد

معادل ابجد

690

معنی اسم، معنای نام

معنی

۱. آواز خواندن؛ زمزمه کردن به آواز خوش؛ ۲. آواز.

ترنم چطور اسمیه؟ رأی بده

ترنم اسم دوستته؟ بفرست براش


ترنم اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟