اطلاعات اسم ترمه

ریشه اسم ترمه

معادل ابجد اسم ترمه

معنی اسم ترمه

اسامی مشابه ترمه

افراد مشهور با اسم ترمه

اسم های هم آوا با ترمه

دختر

ترمه

terme

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

645

ترمه چطور اسمیه؟ رأی بده

ترمه اسم دوستته؟ بفرست براش


ترمه اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟