اطلاعات اسم بنیتا

ریشه اسم بنیتا

معادل ابجد اسم بنیتا

معنی اسم بنیتا

اسامی مشابه بنیتا

افراد مشهور با اسم بنیتا

اسم های هم آوا با بنیتا

دختر

بنیتا

benitâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

463

بنیتا چطور اسمیه؟ رأی بده

بنیتا اسم دوستته؟ بفرست براش


بنیتا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

1

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟