بنیامین

benyâmin

جنس
پسر
زبان
عبری
معادل ابجد
163
معنا
پسر دست راستِ من

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟