اطلاعات اسم بنیامین

ریشه اسم بنیامین

معادل ابجد اسم بنیامین

معنی اسم بنیامین

اسامی مشابه بنیامین

افراد مشهور با اسم بنیامین

اسم های هم آوا با بنیامین

پسر

بنیامین

benyâmin

ریشه

ریشه

عبری

ابجد

معادل ابجد

163

معنی اسم، معنای نام

معنی

پسر دست راستِ من

بنیامین چطور اسمیه؟ رأی بده

بنیامین اسم دوستته؟ بفرست براش


بنیامین اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟