اطلاعات اسم بفراو

ریشه اسم بفراو

معادل ابجد اسم بفراو

معنی اسم بفراو

اسامی مشابه بفراو

افراد مشهور با اسم بفراو

اسم های هم آوا با بفراو

دختر

بفراو

befrâv

ریشه

ریشه

کردی

ابجد

معادل ابجد

289

معنی اسم، معنای نام

معنی

برفاب

بفراو چطور اسمیه؟ رأی بده

بفراو اسم دوستته؟ بفرست براش


بفراو اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

5

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟