اطلاعات اسم بردیا

ریشه اسم بردیا

معادل ابجد اسم بردیا

معنی اسم بردیا

اسامی مشابه بردیا

افراد مشهور با اسم بردیا

اسم های هم آوا با بردیا

پسر

بردیا

bardiyâ

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

217

بردیا چطور اسمیه؟ رأی بده

بردیا اسم دوستته؟ بفرست براش


بردیا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟