بافرین

bâfarin

جنس، جنسیتفارسی
دختر
معادل ابجد
343
معنی اسم، معنای نام
لایق تحسین و تشویق، درخور آفرین

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول «ماهان» باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟