اطلاعات اسم باربد

ریشه اسم باربد

معادل ابجد اسم باربد

معنی اسم باربد

اسامی مشابه باربد

افراد مشهور با اسم باربد

اسم های هم آوا با باربد

پسر

باربد

bârbod

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

209

معنی اسم، معنای نام

معنی

رئیس یا بزرگ بار (دربار)، سالار بار، رئیس تشریفات

نامداران، نام آوران، مشاهیر، افراد مشهور

نامداران

باربد چطور اسمیه؟ رأی بده

باربد اسم دوستته؟ بفرست براش


باربد اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟