اطلاعات اسم باران

ریشه اسم باران

معادل ابجد اسم باران

معنی اسم باران

اسامی مشابه باران

افراد مشهور با اسم باران

اسم های هم آوا با باران

دختر

باران

bârân

ریشه

ریشه

فارسی

ابجد

معادل ابجد

254

معنی اسم، معنای نام

معنی

قطره‌های آب که در نتیجۀ سرد و مایع شدن بخارهای آب موجود در جو زمین حاصل می‌شود و بر زمین فرو می‌ریزد.

باران چطور اسمیه؟ رأی بده

باران اسم دوستته؟ بفرست براش


باران اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟