اطلاعات اسم ایلیا

ریشه اسم ایلیا

معادل ابجد اسم ایلیا

معنی اسم ایلیا

اسامی مشابه ایلیا

افراد مشهور با اسم ایلیا

اسم های هم آوا با ایلیا

دختر

ایلیا

iliyâ

ریشه

ریشه

عبری

ابجد

معادل ابجد

52

معنی اسم، معنای نام

معنی

خداوند خدای من است.

هم‌آواها، اسامی مشابه، نام‌های هم‌وزن

هم‌آواها

ایلیا چطور اسمیه؟ رأی بده

ایلیا اسم دوستته؟ بفرست براش


ایلیا اسم خودته؟ دستتو بیار بالا

0

نظرسنجی

نظرسنجی
کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید؟