ایلیا

iliyâ

جنس
دختر
زبان
عبری
معادل ابجد
52
معنا
خداوند خدای من است
هم‌آواها

نظرسنجی

نظرسنجی
اگر نام فرزند اول مهزیار باشد، کدام نام برای فرزند دوم متناسب‌تر است؟